Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

קימו וקיבלו
Kimu ve Kiblu
שלמה ברעוודה

פירוש מגילת אסתר, עניני מלחמת עמלק, קבלת התורה ברצון
עם מפתח
 • Purim
 • --
 • --
 • מגילת אסתר
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 195
 • 24
 • 600
 • כר' קשה
רודה, שלמה Title ספר קימו וקבלו בעניני פורים : עם פירוש על מגילת אסתר ... מיוסד על דברי חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים / ממני המלקט שלמה ברעוודה. ‬ Edition מהד’ חדשה עם הוספות. Imprint ברוקלין, נ.י. : ש’ ברעוודה, תשנ"ח. Descr. קצה, [4] ע’ ; 25 ס"מ. Gen. note על הכריכה: פירוש מגילת אסתר -- עניני מלחמת עמלק -- קבלת התורה ברצון.