Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

כתבי הסבא מקלם
Kitvei HaSaba Mi Kelm
שמחה זיסל זיו

עניני אלול וימים נוראים
לקט מתוך מאמרים וכתבים ומכתבי תלמידים
 • Ethics
 • 62
 • 35
 • דברי חכמה ומוסר
 • שפתי חכמים, ועד להפצת תורה ומוסר
 • Bnei Brak
 • 2009
 • 1
 • 205
 • 24
 • 500
 • כר' קשה
זיו, שמחה זיסל כותר: כתבי הסבא מקלם : דברי חכמה ומוסר : עניני אלול וימים נוראים / של... רבי שמחה זיסל זיוו ((ברוידא)) ; מלוקטים מתוך מאמריו וכתביו מכתי"ק והעתקות ומכתבי גדולי תלמידיו. ‬ מהדורה: מהד’ מתוקנת מו"ל: בני ברק : (שפתי חכמים, ועד להפצת תורה ומוסר), תשס"ט. תיאור: [1], 13, רה ע’ ; 24 ס"מ. הערה: "נלקטו ונאספו מההעתקות והכתבים... מאותם שלא באו בדפוס..." (דברים אחדים) Local Subj. אלול (חודש) ימים נוראים. תנועת המוסר -- ספרות עיונית.