Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

מנהגי ישראל
Minhagei Yisrael
דניאל שפרבר

בו נקבצו ... מנהגי ישראל ... להודיע ... גודל כוחם להטיב לנשמת יקיריהם ... : ויכלול בו מזמורי תהלים, תמניא אפין, פרקי משניות ותיקוני תפלות הנאמרים על קברי אבות
יצא ז' כרכים מתשמ"ט עד תשס"ג עכשיו יצא כרך ח' ואחרון
 • Customs
 • 85
 • 35
 • מקורות ותולדות
 • מוסד הרב קוק
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 2600
 • 25
 • 7000
 • כר' קשה