Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

אור חדש
Or Hadash
חיים אפרים זייצ'יק

על פרשיות השבוע : לקחים השקפתיים, חינוכים ומוסריים... / מתורתו של... רבי חיים אפרים זייצ'יק... מגדולי תלמידיו... של... הסבא מנובהרדוק…
בהוצאה חדשה ומתוקנת ...כולל גם על ההפטרות ‬
 • Ethics
 • 75
 • 35
 • על התורה
 • צמח פרץ
 • נשמת חיים ע"י ישיבת נר שמואל
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 402
 • 25
 • כר' קשה