Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

מנהגי ישראל
Minhagei Yisrael
דנירל שפרבר

‫ כרך ה’ מוקדש לנושא חנוכה. ‬ ‫ כר’ ז כולל השלמות והוספות לחלקים א-ו. ‬ כרך ה’ כולל ביבליוגרפיה לספרות המנהגים, כר’ ז כולל השלמות והוספות לחלקים, כרך ה’ כולל ביבליוגרפיה לספרות
כרך א 'יצא לאור ב 1989 כרך ח: מפתח כללי לכל הכרכים
 • Customs
 • 760
 • 35
 • מקורות ותולדות
 • מוסד הרב קוק
 • Jerusalem
 • 2007
 • 8
 • 2800
 • 22
 • 6000
 • כר' קשה