Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5764

Look inside

חידת החיים
Hidat HaHaim
רוני רפאל אריכא

בירורים בנושא אמונה ובסוגיות הנמצאות ברומו של עולם בשפה ובסגנון לבני דורנו
הבטיםפסיכולוגים וחברתים המשפיעים על בדיקת האמונה, ונטרולם. תשובות על היהדות שתמיד רצית לדעת.
 • Introduction to Judaism
 • 92
 • 35
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2004
 • 1
 • 107
 • 26
 • 600
 • כר' קשה
יתכן שהמהדורה אזל